Անցորդները Մշակութային ալիքի նոր հաղորդումն է,որը ներկայացնում է  տարբեր մասնագիտություններ,որոնք այսօր մոռացված են կամ հակառակը՝ արդիական:  Հաղորդման հերոսները այդ մասնագիտություններում ճանաչված արվեստագետներն են:
0
 .