Հետքեր,որոնք տանում են Հայաստանի երկրորդ քաղաք՝ Գյումրի: Հաղորդումը յուրօրինակ անդրադարձ է վարպետների,արհեստների ու արվեստների քաղաքին, այն ներկայացնում է Գյումրու մշակութային ժառանգությունը, ապրելաձևն ու սովորույթները:

ՎԵՐՋԻՆ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԸ

0
 .