Հեռախոս: + 374 44 125 225


Լրատվության և հարցերի համար:
armculturaltv@yahoo.com

Հասարակայնության հետ կապերի բաժին:
pr.armculturaltv@yahoo.com

Ղեկավարություն:
general.armculturaltv@yahoo.com

 .